Tijdens een loopbaancoaching worden er in functie van de hulpvraag en/of behoeften van de coachee vaak extra tools gebruikt om de kernwaarden, talenten en competenties inzichtelijk te maken. Enkele voorbeelden van dergelijke tools zijn: de DISC kleurenpersoonlijkheidstest, en de Myers-Briggs type indicator MBTI.
Een methodiek die tot nu toe minder bekend is, maar stilletjes aan ook zijn weg vindt in de coachingwereld, is Human Design.
Aangezien we graag op maat van de cliënt werken, laten we jou in deze blog kennismaken met deze relatief nieuwe methodiek.​​​​​​​
Wat is Human Design?
Zoals vermeld zijn er vele manieren en methodieken om de persoonlijkheidskenmerken en karaktereigenschappen in kaart te brengen. Deze tools helpen jou als coachee om een inzicht te krijgen over wie je in werkelijkheid bent.
Human Design is een holistisch systeem, die veel kennis vanuit oude oosterse wijsheid combineert met recente en moderne wetenschap zoals quantumfysica, maar ook humanistische psychologie. Aan de hand van je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats wordt je persoonlijke design berekend, een soort van blauwdruk dat we de Bodygraph of ook wel chart noemen.  Dit is in feite joùw persoonlijke gebruiksaanwijzing en geeft weer:
- wie je bent;
- wat jouw unieke talenten, kwaliteiten maar ook valkuilen zijn;
- in welke mate jij energetisch beïnvloed wordt door je omgeving;
- wat jouw invloed is op jouw omgeving, en hoe anderen reageren op jouw gedrag;
- hoe jij met jouw emoties omgaat;
- hoe wilskracht bij jou werkt;
- hoe keuzes te maken die écht bij jou passen.​​​​​​​
Waarom Human Design?
Human Design leert je om beter naar je lijf, je intuïtie én je emoties te luisteren.  Het zal jou eveneens inzicht geven in negatieve overtuigingen en (denk)patronen die je los mag laten.  Want zeg nu zelf, hoe vaak hebben we dit niet mogen horen:
- doe maar normaal, dat is goed genoeg!;
- ssst, wees nu stil, je trekt de aandacht;
- de enige manier om te bereiken wat je wil, is door hard te werken;
- komaan, kop op en gewoon doorgaan!;
- …
Al deze overtuigingen hebben er voor gezorgd dat jij meer en meer verwijderd bent geraakt van jouw authentieke ‘ik’.  Vandaar het belang om terug naar de basis te gaan en te (her)ontdekken wat voor jou werkt en wat niet, wat bij jou past en wat niet, hoe jij anders en beter kan leren omgaan met jouw beschikbare energie, jouw emoties, frustraties, wilskracht en met stress.

Wil je graag ontdekken of deze methodiek iets voor jou kan betekenen?  En wil je graag op een duurzame wijze richting geven aan je loopbaan, vanuit je authentieke ‘ik’ keuzes kunnen maken, zonder het gevoel te hebben te worden geremd in het najagen van jouw ware ambities en dromen?  Neem dan contact op voor een kennismaking.

Hoe kunnen we jou helpen?

Back to Top